Σήμερα, 23-01-2020 διανεμήθηκε στους μαθητές που έχουν δηλώσει 250ml  φρέσκο αγελαδινό  γάλα σε συσκευασία τύπου Tetrapack  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος για τα έτη 2019-2020. Η διανομή του γάλακτος θα γίνεται περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Υπεύθυνη εταιρεία  Γαλακτοκομικών ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.