Σήμερα, 16-1-2020, διανεμήθηκαν από τη διευθύντρια του σχολείου,  ως αναμνηστικό,  τα DVD της γιορτής του Πολυτεχνείου στους/στις μαθητές/τριες και στις εκπαιδευτικούς της Δ΄τάξης που ήταν και οι διοργανωτές της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια τον γονέα κ. Στάγκα Μάριο. και τον καθηγητή Πληροφορικής κ. Παναγιωτίδη Αλέξανδρο.