Σήμερα, Δευτέρα 7/10/2019 και ώρα 09.20, πραγματοποιήθηκε η 1η άσκηση σεισμού του Δημοτικού  και του  συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, αφού είχαν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες από τους δασκάλους στους/στις μαθητές/τριες.