Την Παρασκευή  20-09-2019 οι μαθητές/τριες της Α΄ &  ΣΤ΄ τάξης συναντήθηκαν στο προαύλιο μαζί με  τη γυμνάστρια και  τους/τις δασκάλους/ες και μέσα από παιχνίδια γνωριμίας ο/η κάθε/μιά  μαθητής/τρια  της ΣΤ΄ τάξης «υιοθέτησε» ένα ή και περισσότερα πρωτάκια.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να  εφαρμόσει την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-20 τον θεσμό «Υιοθετώ ένα πρωτάκι» με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, φιλικού και ασφαλούς για όλους τους μαθητές και ιδιαιτέρως για τα πρωτάκια μας.

Αφού ενημερωθούν,  οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης και συμφωνήσουν «υιοθετούν» ο καθένας ένα πρωτάκι, ο οποίος έχει την ευθύνη να το προσέχει και να το στηρίζει καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο θεσμός αυτός έχει παιδαγωγικό περιεχόμενο, αφού ενισχύει στους μικρούς το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης, κάτι που διευκολύνει την προσαρμογή και την κοινωνικοποίησή  τους στο νέο τους σχολείο.

Επίσης,  οφέλη έχουν και οι μεγάλοι/ες  μαθητές/τριες,  αφού αναπτύσσουν την υπευθυνότητα και τη συνέπεια, ενώ τονώνεται η εκτίμηση στον εαυτό τους.

Ενδεικτικά η υλοποίηση γίνεται ως εξής:

Σε κοινό μάθημα Γυμναστικής συναντώνται οι εμπλεκόμενοι μαθητές και παίζουν ενδιαφέροντα παιχνίδια γνωριμίας και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των ζευγαριών. Υπενθυμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των καινούριων ρόλων. Τέλος, επιλύονται τυχόν απορίες.

Η «υιοθεσία» λειτουργεί στα διαλείμματα, στις σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις και όποτε προκύψει ανάγκη «ενίσχυσης» των μικρών μαθητών ή επιθυμία για κοινές δραστηριότητες.