Λόγω σφάλματος στους εξυπηρετητές (servers) που φιλοξενούν τα ιστολογία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, έχουν ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας δημοσιεύσεις άλλου σχολείου.

Έχει γίνει αναφορά του προβλήματος και περιμένουμε την επίλυση του.