Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 οι μαθητές/τριες της Ε΄& ΣΤ΄τάξης δε θα προσέλθουν στο σχολείο, γιατί οι εκπαιδευτικοί των τάξεων αυτών θα παρακολουθήσουν επιμορφωτική ημερίδα για το νέο βιβλίο των  Μαθηματικών,  που διοργανώνει  το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 557/ 22.03.2019 Εγκύκλιο του 2ου ΠΕΚΕΣ.