Σας ενημερώνουμε ότι η μηνιαία, προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών/τριών, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019,   δε θα πραγματοποιηθεί, επειδή θα γίνει επίδοση Βαθμολογίας – ενημέρωση Β΄ τριμήνου το β΄δεκαήμερο του Μαρτίου.