Στις 19 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η άσκηση σεισμού. Οι μαθητές/τριες ήταν ενημερωμένοι/ες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού. Η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση  φυσικών φαινομένων, όπως ο σεισμός.