Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε το α΄ ζύγισμα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που συγκεντρώνουμε για τον 2ο Διαγωνισμό WE  GO GREEN – Μαρούσι (131 κιλά).

Μην ξεχνάτε να φέρνετε συσκευές!