Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας, αποφάσισε  τη  χορήγηση άδειας απουσίας από τα καθήκοντά τους, (έγγραφο με αριθ. πρωτ. Φ12.1/8753/20-09-2018 της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας)  στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, μέλη του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, την Πέμπτη  29 Νοεμβρίου 2018, για τη συμμετοχή τους σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους.