Ενημέρωση προς τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο μας, από την τρέχουσα σχολική χρονιά μαζί με άλλα 911 σχολεία πανελλαδικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια βιβλίων συνολικής αξίας 1.750 ευρώ για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.

Προκειμένου να εμπλέξουμε δημιουργικά και αποτελεσματικά στην προσπάθεια αυτή όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας, ζητάμε και τις δικές σας προτάσεις για τίτλους βιβλίων που θα θέλατε να εντάξουμε στον κατάλογο των προς αγορά βιβλίων.  Για τον λόγο αυτό, αν επιθυμείτε, σημειώστε στην πίσω πλευρά του σημειώματος ορισμένους (2-3) τίτλους βιβλίων που εσείς κρίνετε κατάλληλους και ενδιαφέροντες για την ηλικία του παιδιού σας και επιστρέψτε το σημείωμα αυτό στο σχολείο έως την Παρασκευή  5 Οκτωβρίου, προκειμένου να συνταχτεί ο κατάλογος των βιβλίων που θα παραγγείλουμε. Ανάλογη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και εντός των τμημάτων, προκειμένου να εμπλακούν και οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς σε αυτήν την ενέργεια. Επισημαίνουμε πως  θα γίνει προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό για το σχολείο, αφού την τελική επιλογή θα την κάνει ο Υπεύθυνος Σχολικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με επιτροπή εκπαιδευτικών που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Από τη Διεύθυνση του 6ου Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου