Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», πρόκειται να προβεί στην υλοποίηση των παραπάνω Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π. Αγ. Ο.) κατά  την περίοδο 2018-2019 για λογαριασμό του Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 1646/19-090-2018 έγγραφό της.

Πατήστε εδώ, για να δείτε αναλυτικά τις ώρες.