Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους. Εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Β΄ Αθήνας.