Σύμφωνα με το τελευταίο ζύγισμα στις 21-03-2018 των αντικειμένων της ανακύκλωσης είμαστε ξανά στην κορυφή της κατάταξης.
Παιδιά, συνεχίστε να φέρνετε κουτάκια αλουμινίου και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορούμε να κατακτήσουμε το α΄ βραβείο.
Δείτε εδώ ποια υλικά ανακυκλώνονται.
Δείτε εδώ την εξέλιξη του διαγωνισμού.