Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 έληξε η σύμβαση του κ. Παπαδόπουλου Α. (θέση Γενικών Καθηκόντων του σχολείου).

Γι΄αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου αρχίζει στις 07.00 για όσους/ες μαθητές/τριες έχουν δηλώσει Πρωινή Ζώνη και στις 08.00 για όλους τους/τις μαθητές/τριες. Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών/τριών αρχίζει στις 08.00 (ΠΔ79/2017).

Λόγω του συστεγαζόμενου 19ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου που η Πρωινή του Ζώνη αρχίζει στις 07.45-08.00 θα θέλαμε να τηρήσετε ό,τι προβλέπει το ΠΔ79/2017 και να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου αυτή την ώρα μόνο οι γονείς των νηπίων και τα νήπια. Στη συνέχεια η πόρτα θα ανοίγει για τους/τις μαθητές/τριες του Δημοτικού στις 08.00-08.15 που είναι το προβλεπόμενο διάστημα υποδοχής των μαθητών και από τις 08.15-08.30 θα γίνεται η προσέλευση των νηπίων.

Επειδή, με λύπη μας έχουμε διαπιστώσει  πως συνεχίζεται η καθυστερημένη προσέλευση ορισμένων μαθητών/τριών το πρωί, θα θέλαμε να λάβετε σοβαρά υπ΄όψιν σας τα παρακάτω:  Η καθυστερημένη προσέλευση εμποδίζει το κλείδωμα της πόρτας της αυλής, εκθέτει τους μαθητές σε κίνδυνο, διαταράσσει τη λειτουργία των τάξεων και αμβλύνει κάθε έννοια συνέπειας και τάξης που προσπαθεί να διαμορφώσει το σχολείο στους μαθητές του.

Ακόμη στο Ολοήμερο θα πρέπει να τηρείτε τις προβλεπόμενες ώρες αποχώρησης των μαθητών/τριών, γιατί οι εκπαιδευτικοί του Ολοημέρου πρέπει να βρίσκονται στις τάξεις τους και δεν υπάρχει η ευχέρεια ανοίγματος της πόρτας.

Προσδοκούμε στην ειλικρινή και αποτελεσματική συνεργασία μας.