Τη Δευτέρα 5-03-2018 πραγματοποιήθηκε το β΄ ζύγισμα των κουτιών αλουμινίου και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών. Πηγαίνουμε πολύ καλά και συνεχίζουμε δυναμικά…

Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση κουτιών αλουμινίου απαγορεύονται τα κουτάκια από γάλα και κονσέρβες.