Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης δε θα προσέλθουν στο σχολείο, λόγω διεξαγωγής επιμορφωτικής ημερίδας για τους δασκάλους της Ε΄ τάξης από τον σχολικό σύμβουλο της 18ης Περιφέρειας ΔΕ Αττικής κ. Κ. Παπαχρήστο σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.15.1/2918/ 23-02-2018 έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Αττικής.

Η διευθύντρια του σχολείου