Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 2 Μαΐου 2018 έως και τις 18 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθούν  οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 08.30-10.30

Πέμπτη, Παρασκευή: 12.00-14.00

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες  που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α. Αίτηση εγγραφής την οποία θα προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο ή το  σχολείο.

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς).

γ.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) το οποίο θα προμηθειτείτε από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Αυτά είναι:

1. Λογαριασμός ΔΕΗ στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα του ενός από τους δύο γονείς.

2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

3. Αντίγραφο μισθωτηρίου ή συμβολαίου κατοικίας.

στ. Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο την οποία θα προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο. 

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης.

Πατήστε εδώ, γαι να διαβάσετε την Εγκύκλιο των εγγραφών της Α΄ Δημοτικού.