6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Τηλ. επικοιν. : 26410 – 29668

 

                                      Ενημερωτικό σημείωμα για γονείς μαθητών/τριών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και κάθε 2η και 4η  Παρασκευή του μήνα έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους αρχίζει η υλοποίηση του Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας «Η τσάντα στο σχολείο».                                                                                                Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, καθιερώνεται η παραμονή της τσάντας των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο για δύο, τουλάχιστον, Σαββατοκύριακα το μήνα.

Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η (κατά το δυνατόν) ένταξη της διαδικασίας της μελέτης και της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον και, κατά συνέπεια, η αύξηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών/τριών, ώστε αυτοί να μπορούν να ασχολούνται και με άλλες (εξωσχολικές) δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην πολύπλευρη (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική τους) ανάπτυξη. Επίσης, μ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η απελευθέρωση χρόνου, ώστε να υπάρχει πιο δημιουργική επαφή και επικοινωνία γονέων και παιδιών.

Με βάση το προηγούμενο σκεπτικό, και χωρίς το εν λόγω πρόγραμμα να ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης από την πλευρά των μαθητών και μαθητριών στο σπίτι, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος τις εξής ημερομηνίες, καθόλη τη διάρκεια του τρέχοντος διδακτικού έτους :

                                 Παρασκευή 11 Οκτωβρίου  –  Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

                                 Παρασκευή 8 Νοεμβρίου – Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

                                 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

                                                                                ⃰    ⃰     ⃰     ⃰          

                                Παρασκευή 10 Ιανουαρίου –  Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020  

                                Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου – Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

                                Παρασκευή 13 Μαρτίου  –  Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

                                Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

                                Παρασκευή 8 Μαΐου – Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

                                Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα υπάρξει πιο αναλυτική ενημέρωση και συνεννόηση των μαθητών και μαθητριών με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας.

 

Αγρίνιο, 23-09-2019                                                       Από τη Διεύθυνση του Σχολείου