6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Μεγάλης Χώρας Τέρμα – Αγρίνιο
τηλ. επικοιν. : 26410-29668

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης θα γίνουν από 6 έως 20 Μαΐου 2019, κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου.
Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται οι μαθητές και οι μαθήτριες
που γεννήθηκαν το έτος 2013.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:
1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο).
2. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) του μαθητή/τριας (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο ή το Σχολείο μας και συμπληρώνεται από γιατρό).
4. Ένα αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός τηλεφώνου ή ηλεκτρικού ρεύματος), στο οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

Αγρίνιο, 03/05/2019                                             O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                               Κωνσταντίνος Διαμαντής