Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 75739 /Θ2/20-6-2022 εγκυκλίου της υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε ότι από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής, οι μαθητές/τριες θα εισάγονται στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου κατόπιν εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων βάσει του άρθρου 123 τουν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως ισχύει.
Με την αρ. 22010/Δ6 (Β΄ 1062/24-02-2023) Υπουργική Απόφαση δίνεται πλέον η δυνατότητα στους
μαθητές και στις μαθήτριες έκτης τάξης δημοτικού ή τρίτης τάξης γυμνασίου να είναι υποψήφιοι για
εισαγωγή, μέσω τεστ δεξιοτήτων για την κάλυψη των θέσεων που έχουν οριστεί σύμφωνα με την 3η/Ε.Σ.Ε.Ε./17-2-2023 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης περί αριθμού εισακτέων μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία ως εξής:

Α) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, αντίστοιχα

Β) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού ή Προτύπου Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού ή Προτύπου Λυκείου, αντίστοιχα

Γ) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού ή Προτύπου ή Πειραματικού Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού ή Προτύπου ή Πειραματικού Λυκείου, αντίστοιχα

Η εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση.
Με το νέο σύστημα εισαγωγής μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Για να διαβάσετε την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων