Επικοινωνία

Οδός: Τερτίπη  42  Τ.Κ.  104 45

τηλ. – fax: 210 8317300

e-mail:  mail@69dim-athin.att.sch.gr