Εκπαιδευτικοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Διευθύντρια : Δρακοπούλου Σταματία

Υποδιευθύντρια : Μακρυνιώτη Βασιλική

Α1: Παραπονιάρη Ελπίδα

Α2: Γιαννακοπούλου Αμαλία

Β1: Κάλλου Ειρήνη Αναστασία

Β2 : Καψάλη Χρυσούλα

Γ1:  Βαμβακούλα Κυριακή

Γ2:  Μακρυνιώτη Βασιλική

Δ1: Μπονάτσου Ελένη

Δ2: Λώλη Αικατερίνη

Ε1 : Κουτσαμπελούλης Βασίλειος

Ε2:  Κουνάνη Αικατερίνη

Στ1 : Αμπατζόγλου Άννα Μαρία

Στ2: Αντωνάρου Αντωνία

ΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : Φραγκαλέξης Σπύρος

Αγγλικά: Τσιρούνη Αγγελική

Γερμανικά: Λέντζιου Πολυξένη

Φυσική Αγωγή : Κολλάτος Ανδρέας, Κωστοπούλου Βαϊα

Εικαστικά: Κούτσελου Φοίβη, Κλαμπατσέας Σπύρος

Μουσική: Μάντζαρη Αναστασία

Πληροφορική ; Βαβίτσα Πατρούλα

Θεατρική Αγωγή : Χατζηχρήστου Χριστιάννα

Ολοήμερο : Καρατάσος Νικόλαος, Κοτσιανούλης Ιωάννης