Ωράριο

ΩΡΑΡΙΟ

Πρωινή Ζώνη : 700 – 800

Πρωινό Πρόγραμμα

Υποδοχή Μαθητών: 800 -815

Αποχώρηση:  1315

Ολοήμερο Πρόγραμμα

1320 -1600  

1500    : Πρώτη Αποχώρηση

1600   : Αποχώρηση- Λήξη