ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS.GOV.GR

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τη Δευτέρα 1-11-2021 η διαδικασία δήλωσης των αποτελεσμάτων self-test/Rapid Test θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας edupass.gov.gr για:

  1. τους μαθητές/μαθήτριες,
  2. το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
  3. κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.
Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και
Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ!! (σημ. Το self test γίνεται τις ημέρες Δευτέρα, Πέμπτη. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας καλό είναι να δηλώνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα edupass.gov.gr
από το βράδυ της Δευτέρας ή Πέμπτης έως τις 8.00μμ. Οι μαθητές φέρνουν  σε έντυπη μορφή τη σχολική κάρτα κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.)

 Για την έκδοση της σχολικής κάρτας χρειάζεται τα στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας να δηλωθούν ακριβώς όπως είναι καταχωρημένα στο σχολείο. (πχ. Όνομα Δημήτριος , όχι Δημήτρης , με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες ). Το ονοματεπώνυμο του μαθητή αναγράφεται σωστά στον έλεγχο προόδου του προηγούμενου έτους. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το σχολείο. Επίσης χρειάζεται κάθε φορά να δηλώνετε το σχολείο. Τα στοιχεία που πρέπει να δηλώσετε είναι τα εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.