ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-22:«Γονείς και εκπαιδευτικοί για ένα χαρούμενο παιδί».

Σχέδιο Δράσης 2
Τίτλος: «Γονείς και εκπαιδευτικοί για ένα χαρούμενο παιδί».
Νηπιαγωγοί: Κάμου Χρύσα, Σμοκοβίτου Νάντια, Χασιαπέτη Φανή.

Το Σχέδιο Δράσης 2 αφορά στις σχέσεις μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών, και έχει τίτλο: «Γονείς και εκπαιδευτικοί για ένα χαρούμενο παιδί».
Η ιδιαιτερότητα αυτής της σχολικής χρονιάς σχετικά με τη σύνθεση των παιδιών: πολλά προνήπια, δίγλωσσα παιδιά, παιδιά στο τμήμα ένταξης, ελλιπής φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές την προηγούμενη σχολική χρονιά, μαζί με τις υγειονομικές συνθήκες, δυστυχώς ανάγκασαν και συνεχίζουν να αναγκάζουν πολλά παιδιά να μένουν αρκετό χρόνο στο σπίτι με τους γονείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στερηθούν πλήθος γνωστικών και μαθησιακών ερεθισμάτων. Όλα τα παραπάνω μας οδήγησαν στην ανάγκη υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης.
Ο σκοπός του εν λόγω σχεδίου δράσης είναι η στενή συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων ώστε να διευκολύνουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και την ευημερία του εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Έχει διαπιστωθεί στα αποτελέσματα πολλών παιδαγωγικών ερευνών, ότι η αρμονική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και σχολείου συντελεί στην ανάπτυξη μιας θετικής αντίληψης του παιδιού για τον εαυτό του, για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης συμπεριφοράς, και ενός σταθερού προσανατολισμού στη ζωή. Επίσης, είναι σημαντική προϋπόθεση για τη θετική αντίληψη των παιδιών για το σχολείο και την επιτυχή σχολική τους πορεία.
Στην κατεύθυνση αυτή θα προγραμματίσουμε μια σειρά ομιλιών – συζητήσεων μαζί σας με διάφορα θέματα που σας ενδιαφέρουν και θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε το παιδί σας σε διάφορους τομείς.
Θα σας σταλεί ένα ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, ώστε οι συναντήσεις μας να καλύψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Μόλις το συμπληρώσετε να μας το επιστρέψετε άμεσα.
Η διάρκεια των σχεδίων δράσης είναι μέχρι τέλη Μαΐου και ευελπιστούμε να έχουμε μια ευχάριστη και δημιουργική συνεργασία!!

Παρακάτω παρατίθεται ο συνοπτικός προγραμματισμός του εν λόγω σχεδίου δράσης:
1 συνοπτικος πρμος σχεδιου δρασης 2021,22
Παρακάτω εμφανίζονται το ερωτηματολόγια διερεύνησης των προτιμήσεων των γονέων για τα θέματα των συναντήσεων, τα ερωτηματολόγια αποτίμησης της κάθε συνάντησης καθώς και το ερωτηματολόγιο συνολικής αποτίμησης του σχεδίου δράσης.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετά από δική μας πρόσκληση μίλησε στις 2/3/2022 στην 1η συνάντηση για τις «Σχέσεις σχολείου και οικογένειας».
6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΕ ΩΣ ΟΜΙΛΙΤΡΙΑ.
Πραγματοποιήθηκε ομιλία από την καθηγήτρια των Αγγλικών του σχολείου, για την εισαγωγή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο και τα θετικά της αποτελέσματα της στην εκπαίδευση των παιδιών σύμφωνα με το ΕΑΝ
7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ EAN 16-03-22
Σε μία προσπάθεια να ενημερώσουμε τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάποια μικροατυχήματα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων από νοσηλεύτρια με θέμα τις ‘ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ».
8 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων από ψυχολόγο με θέμα «Η συμβολή των ορίων στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού – Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης».
πΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
Μετά από την εισήγηση της ΣΕΕ με θέμα τις «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας» και δικής μας προτροπής, να συμμετέχουν οι γονείς στη σχολική ζωή προσφέρθηκε η μητέρα ενός παιδιού, που είναι γυμνάστρια, να έρθει στο σχολείο και να αναλάβει να απασχολήσει τα παιδιά με κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια.
1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
2 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
3 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων από εκπαιδευτικό του νηπιαγωγείου με θέμα τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο και τον τρόπο που μπορούν οι γονείς να συμμετέχουν και στο σπίτι με παιχνίδια – δραστηριότητες ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να εξελίξουν τη λογικομαθηματική τους σκέψη. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι γονείς ;;; παιδιών.
11 ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Οι απόψεις των γονέων για την τελική αποτίμηση του συνολικού σχεδίου δράσης μας γεμίζουν χαρά, ικανοποίηση και μας ωθούν με μεγαλύτερη διάθεση και προσπάθεια να συνεχίσουμε το έργο μας.
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΧ ΔΡ