ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 67ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-22

Σχέδιο Δράσης1
Τίτλος: «Ταξιδεύω προς εσένα, γνωρίζοντας εμένα».
Νηπιαγωγοί: Γεωργακά Αγγελική, Μέρμηγκα Αλεξάνδρα, Κατερίνα Τρεβλοπούλου.

Σχέδιο Δράσης 2
Τίτλος: «Γονείς και εκπαιδευτικοί για ένα χαρούμενο παιδί».
Νηπιαγωγοί: Κάμου Χρύσα, Σμοκοβίτου Νάντια, Χασιαπέτη Φανή.

Το Σχέδιο Δράσης 1 αφορά στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, και έχει τίτλο: «Ταξιδεύω προς εσένα, γνωρίζοντας εμένα». Με το παρόν σχέδιο δράσης, θα γίνει προσπάθεια, ώστε να καλλιεργηθεί ασφαλές και ευχάριστο κλίμα επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, ενσυναίσθησης και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, να μειωθούν τυχόν αποκλίνουσες συμπεριφορές, φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών.
Οι στόχοι του είναι: να γνωριστούν τα παιδιά με τα συναισθήματά τους, να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή τους, ν΄ αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, αλληλεγγύης, εμπιστοσύνης, ειρηνικής διευθέτησης των μεταξύ τους συγκρούσεων. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δραστηριότητες στις οποίες ελπίζουμε να συμμετέχετε (π.χ. κάποιες κατασκευές που θα κάνετε στο σπίτι με τα παιδιά και θα επιστραφούν στο σχολείο, συγκέντρωση διαφόρων υλικών για την ενίσχυση ασθενέστερων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων κ.α.).
Το Σχέδιο Δράσης 2 αφορά στις σχέσεις μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών, και έχει τίτλο: «Γονείς και εκπαιδευτικοί για ένα χαρούμενο παιδί».
Η ιδιαιτερότητα αυτής της σχολικής χρονιάς σχετικά με τη σύνθεση των παιδιών: πολλά προνήπια, δίγλωσσα παιδιά, παιδιά στο τμήμα ένταξης, ελλιπής φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές την προηγούμενη σχολική χρονιά, μαζί με τις υγειονομικές συνθήκες, δυστυχώς ανάγκασαν και συνεχίζουν να αναγκάζουν πολλά παιδιά να μένουν αρκετό χρόνο στο σπίτι με τους γονείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στερηθούν πλήθος γνωστικών και μαθησιακών ερεθισμάτων. Όλα τα παραπάνω μας οδήγησαν στην ανάγκη υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης.
Ο σκοπός του εν λόγω σχεδίου δράσης είναι η στενή συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων ώστε να διευκολύνουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και την ευημερία του εντός και εκτός σχολικού πλαισίου. Έχει διαπιστωθεί στα αποτελέσματα πολλών παιδαγωγικών ερευνών, ότι η αρμονική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και σχολείου συντελεί στην ανάπτυξη μιας θετικής αντίληψης του παιδιού για τον εαυτό του, για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης συμπεριφοράς, και ενός σταθερού προσανατολισμού στη ζωή. Επίσης, είναι σημαντική προϋπόθεση για τη θετική αντίληψη των παιδιών για το σχολείο και την επιτυχή σχολική τους πορεία.
Στην κατεύθυνση αυτή θα προγραμματίσουμε μια σειρά ομιλιών – συζητήσεων μαζί σας με διάφορα θέματα που σας ενδιαφέρουν και θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε το παιδί σας σε διάφορους τομείς.
Θα σας σταλεί ένα ερωτηματολόγιο μέσω του οποίου θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, ώστε οι συναντήσεις μας να καλύψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Μόλις το συμπληρώσετε να μας το επιστρέψετε άμεσα.
Η διάρκεια των σχεδίων δράσης είναι μέχρι τέλη Μαΐου και ευελπιστούμε να έχουμε μια ευχάριστη και δημιουργική συνεργασία!!