ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 2021- 22

Αγαπητοί γονείς ,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας στην υλοποίηση της δράσης<>.
Οι στόχοι της συγκεκριμένης δραστηριότητας εντάσσονται στα πλαίσια των σχεδίων δράσης που εκπονούνται φέτος από όλα τα τμήματα των Νηπιαγωγείων μας και έχουν τους εξής τίτλους : α)βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και β)σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογένειας.
Σαν μία άλλη δράση των σχεδίων μας και με τη δική σας σύμφωνη γνώμη τα παιχνίδια και τα βιβλία που περίσσεψαν θα δοθούν στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Το διδακτικό προσωπικό των δύο Νηπιαγωγείων
σας εύχεται :

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

βιβίων φωτο

Αφήστε μια απάντηση