ΤΜΗΜΑ 1: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟ 1ο ΒΗΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στο τέλος του εργαστηρίου βρήκαμε λύσεις σε προβλήματα μας, και κάναμε ένα ιστόγραμμα με ιδέες που μας βοηθούν!!

78

Αφήστε μια απάντηση