ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΤΜΗΜΑ 3

Τα παιδιά «παίζουν» με τις τροφές…
Στον κίτρινο κύκλο με το χαμόγελο » τσιμπάνε » με το μανταλάκι τις υγιεινές τροφές, ενώ στο μπλε κύκλο με το μουτράκι » τσιμπάνε » τις ανθυγιεινές τροφές!

3a ΤΜΗΜΑ 3

3Β ΤΜΗΜΑ 3

Αφήστε μια απάντηση