ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΜΗΜΑ – 3

Τα παιδιά τηρώντας την συμφωνία της ομάδας μας για καλή συνεργασία, δημιούργησαν την επόμενη ομαδική εργασία.
Κόψαμε, κολλήσαμε τρόφιμα υγιεινά, ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε την νεράιδα με τα κόκκινα μαλλιά.
Το όνομα της….Τροφούλα!

τροφούλα 1

τροφούλα 2

Αφήστε μια απάντηση