Μπαμπάδες σε δράση!

εικόνα Viber 2024 02 23 12 27 10 854 εικόνα Viber 2024 02 23 12 27 10 697 εικόνα Viber 2024 02 23 12 27 11 924 εικόνα Viber 2024 02 23 12 27 12 327

Ευχαριστούμε τον κ. Ανδρέα Σωμαρά (Πολιτικό Μηχανικό) και τον κ. Νίκο Κουτάντο (Αρχιτέκτονα Μηχανικό) που μετέφεραν στα παιδιά σημαντικές πληροφορίες για την κατασκευή των κτιρίων και την ανθεκτικότητά τους στους σεισμούς, με πρωτότυπους και παιγνιώδεις τρόπους!