Περιποίηση τραυμάτων!

IMG 2332.jpg

Ευχαριστούμε την κυρία Ναταλία, μητέρα μαθητή, που με χαρά έφτασε στο σχολείο μας με τον απαραίτητο εξοπλισμό …

IMG 2337.jpg IMG 2340.jpg IMG 2342.jpg IMG 2346.jpg IMG 2351.jpg IMG 2365.jpg IMG 2369.jpg

… και με το πλατύ της χαμόγελο έδειξε στα παιδιά όλες τις εκδοχές ενός τραύματος και τι κάνουμε για να το περιποιηθούμε, να το προστατέψουμε!

Χάρη στην παιγνιώδη της προσέγγιση, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με μία κατάσταση που κάποιες φορές μπορεί να τους δημιουργεί φόβο ή άρνηση συνεργασίας!