Ενημέρωση γονέων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ EDUPASS

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες

Με αφορμή διάφορα περιστατικά  που δημοσιεύονται στα  μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το διαδίκτυο (internet), εφιστούμε την προσοχή σας.

Η χρήση του διαδικτύου (internet) από ανηλίκους πρέπει να γίνεται με την εποπτεία των γονέων-κηδεμόνων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη που απορρέει από το γονεϊκό τους ρόλο.

Δεν λέμε όχι στη χρήση του διαδικτύου, αλλά επισημαίνουμε τους κινδύνους από τη λάθος χρήση του.