Ωράριο λειτουργίας

 

Προσέλευση για τους μαθητές και τις μαθήτριες που είναι γραμμένοι στην Πρωινή Ζώνη: 07.00-07.15 από την είσοδο της οδού Κόρακα.

08.00-08.15 Προσέλευση μαθητών-τριών από την είσοδο του ΙΚΑ.

Η αποχώρηση  θα γίνεται από την έξοδο του ΙΚΑ σταδιακά ως εξής:

Α΄και Β΄τάξεις: 13.05

Γ΄και Δ΄τάξεις: 13.10

Ε΄και ΣΤ΄τάξεις: 13.15

Οι ώρες αποχώρησης από το Ολοήμερο πρόγραμμα είναι 15.00 και 16.00 (όχι ενδιάμεσα) από την έξοδο του ΙΚΑ.

Παρακαλούμε για την τήρηση της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης.

Σημείωση: Όσοι/ες μαθητές/τριες καθυστερούν θα εισέρχονται από την είσοδο της οδού Κόρακα.

Από την έξοδο της οδού Κόρακα θα παραλαμβάνουν οι γονείς-κηδεμόνες και τους/τις μαθητές/τριες που αποχωρούν εκτάκτως για λόγους υγείας.