Το μενού των σχολικών γευμάτων

Το μενού των σχολικών γευμάτων για κάθε μέρα της εβδομάδας.

Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

Χειμερινοί μήνες 

1η εβδομάδα

2η εβδομάδα

Ανοιξιάτικοι μήνες

1η εβδομαδα

2η εβδομάδα

Το μενού είναι διαφορετικό τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο έως και Μάρτιο) από τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες (Απρίλιο έως Ιούνιο και Σεπτέμβριο – Οκτώβριο). Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δυο διαφορετικά μενού που εναλλάσσονται ανά βδομάδα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Το κάθε προσφερόμενο γεύμα είναι ατομικά συσκευασμένο ανά είδος (ζεστό φαγητό και σαλάτα) σε πλαστικούς περιέκτες μιας χρήσεως (C-PET, A-PET & PP), που κλείνουν αεροστεγώς, ώστε να μην επιτρέπουν τις διαρροές κατά τη μεταφορά και να προστατεύουν τα τρόφιμα από σκόνη, έντομα και άλλες ρυπάνσεις. Το ψωμί είναι συσκευασμένο σε κλειστές ατομικές συσκευασίες.

Σε κάθε συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής και τα συστατικά του γεύματος (π.χ. σαλάτα εποχής και κυρίως ζεστό πιάτο).

Τα γεύματα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς θερμοθαλάμους μεταφοράς τροφίμων με τον ασφαλή ενδεδειγμένο τρόπο. Οι σαλάτες μεταφέρονται σε ψυκτικούς θαλάμους.