Το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων

Πρόεδρος: Μαρίνα Φιλιππάτου – Στρέκλα

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Φωκάς

Ταμίας: Μαρία Μπενέτου

Γραμματέας: Χρύσα Μπάρκουλα Διαματάρη

Ειδική Γραμματέας: Ελένη Γιουρούκου –  Λιναρδάτου

1ο Μέλος: Ελένη Μυλωνά – Μιχαλοπούλου

2ο Μέλος: Αναστασία Κωνσταντινοπούλου