Προγράμματα Αγωγής Υγείας

Τα τρία τμήματα της Β΄τάξης υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέμα τη Στοματική Υγιεινή

Το πρόγραμμα του Β1 λέγεται: «Ταξίδι στη χώρα των χαρούμενων δοντιών»

Το Β2 υλοποιεί το πρόγραμμα: «Γερά δόντια, ωραία χαμόγελα»

ενώ το πρόγραμμα του Β3 λέγεται: «Δόντια καθαρά, πάντοτε γερά»

κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις δραστηριότητες των παραπάνω προγραμμάτων:

Στοματική Υγιεινή