Διεύθυνση: Τέρμα Αντιγόνης, Πάτρα 26332

Τηλέφωνο (και fax): 2610 329427

email: mail@60dim-patras.ach.sch.gr

 Αφήστε μια απάντηση