Εγγραφές μαθητών Α’ δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Oι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Τα δικαιολογητικά εγγραφών είναι:

1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (μπορεί να παραληφθεί από το σχολείο και συμπληρώνεται από παιδίατρο)

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου  (Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό).

Τα παρακάτω πιστοποιητικά, απαραίτητα για την εγγραφή των μαθητών, δεν προσκομίζονται από τους γονείς:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότηταςαναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2019) εκδίδεται Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή.

Αφήστε μια απάντηση