Βιβλία στο σχολείο

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το υπόλοιπο της Σχολικής χρονιάς 2018-2019, τα σχολικά βιβλία θα παραμείνουν στο σχολείο μας τις εξής ημερομηνίες:

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Παρασκευή 10 Μαΐου  2019

Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019