«Καλημέρα στις γειτονιές του κόσμου Β΄Μέρος»

Παρουσίαση Προγράμματος 

Φύλλα Εργασίας

Παρουσίαση Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων
» ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Β’ ΜΕΡΟΣ» 
στην ημερίδα που διοργάνωσε
 η Σχολική Σύμβουλος
12ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής 
με θέμα: 
»Διάχυση καλών πρακτικών και καινοτομίας 
στην προσχολική εκπαίδευση»
P6154605
P6154608
DSC04919
DSC04923
DSC04924
DSC04927
DSC04929
P6154601 P6154604