Συμμετοχή 3ου Νηπιαγωγείου Τήνου στην εβδομάδα δράσης της Actionaid»Εκπαίδευση και Φροντίδα στην πρώϊμη παιδική ηλικία»

3o%20NHPIAGOGEIO%20THNOU_247_185

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν πως εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο δεν μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο. Επίσης, τα παιδιά έκοψαν φωτογραφίες από περιοδικά,

 » περισσότερα