Θεματική ενότητα «Χειμώνας»

Με αφορμή τον πίνακα του Βαν Γκογκ «χειμωνιάτικο τοπίο» ξεκινήσαμε την προσέγγιση της θεματικής ενότητας.Τα παιδιά παρατήρησαν την εικόνα και είπαν τι βλέπουν.Με διάφορες ερωτήσεις όπως,

-Ποιο χρώμα κυριαρχεί στον πίνακα?

-Γιατί τα δέντρα δεν έχουν φύλλα?

-Τι καιρό κάνει στο μέρος αυτό?

-Στον πίνακα βλέπουμε μια πόλη ή ένα δάσος?

τα παιδιά περιγράφουν τον

 » περισσότερα