Επίσκεψη στο φούρνο της γειτονιάς μας

-Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες.Η μία ομάδα θα παρατηρούσε το πρατήριο,η άλλη τον φούρνο και η τρίτη το ζυμωτήριο.Ως ρεπόρτερ ετοίμασαν τις ερωτήσεις που θα έκαναν στον φούρναρη.Μετά την επίσκεψη τα παιδιά κατέγρασαν τις εμπειρίες τους με ζωγραφική

 » περισσότερα

«Από το σιτάρι στο ψωμί»

-Διαβάζουμε το παραμύθι»το πιο γλυκό ψωμί».Διαβάζουμε το βιβλίο»Από πού βγαίνει αυτό?’» και με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού μαθαίνουμε για τη διαδικασία του οργώματος,της σποράς κτλ.Στη συνέχεια τα παιδιά με παντομίμα αναπαριστούν τις γεωργικές εργασίες που απαιτούνται.Στο

 » περισσότερα