σταθεροί πίνακες αναφοράς

Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος γραπτού λόγου της τάξης και προσφέρουν καθημερινά ευκαιρίες στα παιδιά τόσο για δραστηριότητες γραπτού λόγου όσο και για μαθηματικές δραστηριότητες.(παρουσιολόγιο,ημερολόγιο,πίνακας γενεθλίων,πίνακας καιρού,εποχών)Για κάθε όνομα,λέξη του πίνακα αναφοράς υπάρχει αντίστοιχη κινητή καρτέλα.Για παράδειγμα

συμπληρώνουν το ημερολόγιο.Η πρώτη φράση αρχίζει:Σήμερα είναι και τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν δίπλα το όνομα της ημέρας  και την ημερομηνία ,αξιοποιώντας το κινητό καρτελάκι που συνοδεύει τον πίνακα αναφοράς με τα ονόματα των ημερών,αφού πρώτα σιγουρευτούν συγκρίνοντας και επαληθεύοντας την επιλογή τους με τη βοήθεια του πίνακα.Με τον ίδιο τρόπο συμπληρώνεται όλο το ημερολόγιο.

Αφήστε μια απάντηση