Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διατροφή

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Προγράμματα | , στις 25-04-2012

Μέτρο, Ποικιλία, Ισορροπία!

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα για παιδιά 5-12 ετών.

 

 

Πρωταρχικό καθήκον όλων μας, ως μελών της κοινωνίας, είναι όχι μόνο να βελτιώσουμε τις συνθήκες της δικής μας ζωής, αλλά να θέτουμε και τις προϋποθέσεις που θα εγγυηθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη των επόμενων γενεών.

 

Πρόκειται για μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας και την κοινωνία, απέναντι στην ζωή την ίδια και η οποία μπορεί να εκπληρωθεί μόνο με μία κοινωνικά ενεργή και υπευθυνη στάση. Η στάση αυτή καλλιεργείται, ωριμάζει και μεταβιβάζεται από γενιά σς γενιά.

 

 

Το πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ- ΠΟΙΚΙΛΙΑ- ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ θέτει τα θέματα της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας υπό το πρίσμα της προσωπικής υπευθυνότητας, αντιμετωπίζοντας τη διατήρηση της καλής μας υγείας ως μια από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στον εαυτό μας

 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την επιστημονική ομάδα του «Βιωματικού Σχολείου» και εντάσσεται στο εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα του Qualitynet Foundation για την προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας στον ‘αξονα υγεία. Επιπλέον, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Σκοπός: «Άλλαξε Στάση, Μπες στη Δράση»

 Αναγνώριση λανθασμένων συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας – ΣΤΑΣΕΙΣ – και αντικατάστασης τους με νέες, μέσω κινητοποίησης του ίδιου του παιδιού αλλά και της οικογένειάς του – ΔΡΑΣΕΙΣ .

 

Στόχοι:

  1. Η κατανόηση και ένταξη των εννοιών «Μέτρο – Ποικιλία – Ισορροπία» στη καθημερινή ζωη.
  2. Η κατανόηση της ενεργειακής ισοπποπίας.
  3. Η πραγματοποίηση επαρκούς αριθμού γευμάτων και σνακ.
  4. Η λήψη πρωινού.
  5. Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας
  6. Η ποικιλία στη διατροφή
  7. Η μυϊκή ενδυνάμωση
  8. Τα θρεπτικά σνακ
  9. Η ρύθμιση της ποσότητας με βάση το αίσθημα κορεσμού
  10. Η πληρότητα στα γευματα. 

 

 

 

Δομή:

 

Ά Μέρος: Παρουσίαση της «λανθασμένης» στάσης.

΄Β Μέρος: Παροχή πληροφοριακού υλικού

΄Γ Μέρος: Άσκηση εμπέδοσης

΄Δ  Μέρος: Εργασία στο σπίτι / Εμπλοκή της οικογένειας

  

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων