Η Άνοιξη

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Άνοιξη, Φωτογραφίες κλασικού τμήματος σχολικού έτους:2013-2014, Χωρίς κατηγορία | , στις 20-03-2014

Στην Ελλάδα αλλά και στο νηπιαγωγείο μας ήρθε η Άνοιξη.Τα νήπια με τις δασκάλες τους φύτεψαν πολύχρωμους πανσέδες στις γλάστρες.
100_2602

100_2601

100_2600

100_2599

100_2598

100_2597

100_2593

100_2592

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Απόκριες, Φωτογραφίες κλασικού τμήματος σχολικού έτους:2013-2014 | , στις 20-03-2014

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Φωτογραφίες κλασικού τμήματος σχολικού έτους:2013-2014, Χειμώνας | , στις 20-03-2014

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Δημιουργία και Έκφραση:Μουσική, Φωτογραφίες κλασικού τμήματος σχολικού έτους:2013-2014 | , στις 20-03-2014

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Φωτογραφίες κλασικού τμήματος σχολικού έτους:2013-2014, Χριστούγεννα | , στις 20-03-2014

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Φωτογραφίες κλασικού τμήματος σχολικού έτους:2013-2014 | , στις 20-03-2014

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία 28η Οκτωβρίου, Φωτογραφίες κλασικού τμήματος σχολικού έτους:2013-2014 | , στις 20-03-2014

Εκπαιδευτικά Λογισμικά & Σελίδες

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 23-06-2013

2550952070_11f9838b41_b

Στην Σελίδα του blog μας με τίτλο Για τα Παιδιά έχουν προστεθεί σύνδεσμοι με εκπαιδευτικά λογισμικά και σελίδες που αφορούν εικαστικά, γλώσσα, παραμύθια κ.α. με στόχο την ευχάριστη απασχόληση του παιδιού, την άντληση γνώσεων και την εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 18-05-2013

100_2326Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι
 να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικέςλειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσειςτου, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης,δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.
 Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους.
Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο».

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά, Γλώσσα | , στις 24-02-2013

    Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές έρευνες  οι οποίες έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της προοπτικής του αναδυόμενου γραμματισμού για την αρχική εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Ο γραμματισμός σύμφωνα με αυτή την προοπτική προκύπτει από την παρατήρηση και τη συμμετοχή του παιδιού σε σκόπιμες πρακτικές ανάγνωσης και γραφής τόσο στο σπίτι, όσο και σε άλλα περιβάλλοντα. Πολλοί θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα εγγραμματισμού μαθαίνουν γρηγορότερα από τα άλλα να διαβάζουν και να γράφουν.

O γραπτός λόγος αποτελεί μέρος της πραγματικότητας του παιδιού . Από πολύ μικρά τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το γραπτό λόγο που συναντούν στον κοινωνικό τους περίγυρο ,διαμορφώνουν  αντιλήψεις, εμπειρίες, προσωπικές πεποιθήσεις και αποκτούν ένα μεγάλο μέρος των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής .

Η συμβολή των γονιών στην κατάκτηση του αλφαβητισμού θεωρείται σημαντική αφού κοντά τους  τα παιδιά αποκτούν πολλές και βασικές γνώσεις και εμπειρίες , ενώ η στάση τους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την ποσότητα αυτών των γνώσεων. Η ανάγνωση βιβλίων από τους γονείς οδηγεί στη γνώση τρόπων πρόσληψης νοήματος από το περιβάλλον και αποτελεί συγχρόνως σημαντικό γεγονός γραμματισμού που βοηθά στη δημιουργία προτύπων συμπεριφοράς. Η ανάγνωση βιβλίων προτείνεται και στο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στο νηπιαγωγείο. To να διαβάζουμε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πολύ χρήσιμο, διότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον τύπο και τη δομή του γραπτού λόγου (Teale, 1984), ενώ αναπτύσσουν συγχρόνως γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες γραμματισμού και ικανότητα σκέψης (Block, 1999). Το πρόγραμμα προσπαθεί γενικά να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την εξοικείωση των παιδιών με όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας που αφορούν τον προφορικό και γραπτό λόγο, αφού η σχέση που αναπτύσσεται με την ανάγνωση και τη γραφή στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού στο νηπιαγωγείο θεωρείται καθοριστική για τη μελλοντική σχολική εξέλιξη. Στην ανάπτυξη του καθημερινού προγράμματος για το νηπιαγωγείο προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για την προώθηση γλωσσικών γνώσεων και ικανοτήτων καθώς η μαθησιακή διαδικασία που προτείνεται στηρίζεται στην ενίσχυση και ενθάρρυνση ενός διαλόγου αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικού, αλλά και παιδιών μεταξύ τους.

Η καθιέρωση της δανειστικής βιβλιοθήκης, είναι σημαντική γιατί προσφέρει στα παιδιά δυνατότητες για την προώθηση δραστηριοτήτων της γλώσσας. (Νικολέττα Γκλιάου-Χριστοδούλου)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Δείξτε στα παιδιά το εξώφυλλο του βιβλίου και ζητήστε τους να προβλέψουν το περιεχόμενο.

Προτρέψτε τα, να διαβάσουν τον τίτλο του βιβλίου ή να αναγνωρίσουν σε αυτόν γνωστές τους λέξεις ή γράμματα.
Παροτρύνετε τα παιδιά να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες, οι οποίες σχετίζονται με την υπόθεση του βιβλίου.

Παροτρύνετε τα παιδιά να σχολιάζουν την ιστορία καθώς την ακούν.

Αναλύστε ότι είναι απαραίτητο, έννοιες και λέξεις του κειμένου που δεν καταλαβαίνουν.
Απευθύνετε πότε-πότε ερωτήσεις, για να ελέγξετε κατά πόσο τα παιδιά κατανοούν το νόημα της ιστορίας.
Ζητήστε από τα παιδιά να προβλέψουν σε ορισμένα σημεία της ιστορίας τι θα συμβεί αργότερα, επαναλάβετε στοιχεία της ιστορίας, να ζωγραφίσουν εικόνες σχετικές με το κείμενο , να «εξερευνήσουν» γράμματα και λέξεις ή να αντιγράψουν μερικές απ’ αυτές.

Εκπομπή «ουράνιο τόξο»

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 18-01-2013

Η εκπομπή «ουράνιο τόξο» που προβάλλεται στην ΕΡΤ1 φιλοξένησε ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου μας την Μελίνα, η οποία μας διηγήθηκε με μεγάλη χαρά την εμπειρία της.

Για να δείτε την εκπομπή πατάτε εδώ: ουράνιο τόξο

Καλή Χρονιά!

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 18-01-2013

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου καλωσορίσαμε στο Νηπιαγωγείο μας την νέα χρονιά κόβοντας μυρωδάτες σπιτικές βασιλόπιτες.

Ευτυχισμένο το 2013!

Προσφορά

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 22-12-2012

Με αγάπη τα παιδάκια συγκέντρωσαν τρόφιμα στο χώρο του Νηπιαγωγείου για να τα προσφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 06-12-2012

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 5ου νηπιαγωγείου Θήβας σας προσκαλεί στην ομιλία-συζήτηση με θέμα:

«Τα παιδιά χρειάζονται όρια – τα έχουν ανάγκη»

το Σάββατο στις 8 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου δημοτικού σχολείου.

Ομιλητής ο παιδοψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής

κος Πάλλης Ευστράτιος

Εξαιτίας της φύσης του θέματος είναι επιθυμητή η παρουσία και των δύο γονέων κάθε παιδιού.

Η ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση στα παιδιά ξεκινά από τη βρεφική τους ηλικία. Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε, να σεβόμαστε και να παίρνουμε στα σοβαρά τιε επιθυμίες τους. Άλλο, όμως να ακούει κανείς τις επιθυμίες ενός παιδιού και να κρίνει εκείνος ποιες πρέπει αλλά και μπορεί να ικανοποιηθούν και τελείως διαφορετικό είναι να το «καλομαθαίνουμε». Με τέτοια ανατροφή, τα όρια μέσα στην οικογένεια ή είναι ασαφή ή απουσιάζουν τελείως. Η τάση να καλομαθαίνουμε τα παιδιά μπορεί να εκφράζει υπερπροστατευτικές διαθέσεις εκ μέρους των γονιών, μπορεί όμως να σημαίνει και έλλειψη στενών οικογενειακών δεσμών. Επίσης όλο και περισσότεροι γονείς χρησιμοποιούν ως σχέση με τα παιδιά τις αγορές και τα δώρα. Παρόλο που τα παιδιά νιώθουν να ικανοποιούνται οι υλικές τους ανάγκες, αντιμετωπίζουν συναισθηματικής φύσεως κενά.

Πως λοιπόν οριοθετούμε το παιδί μας «σήμερα», ώστε να καταφέρει να πετύχει γενικότερα στη ζωή του και να είναι ψυχικά ώριμο;

Βραβείο στο ιστολόγιο μας

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 06-12-2012

Με πολύ μεγάλη μας χαρά πήραμε ένα βραβείο για το ιστολόγιό μας από το Νηπιαγωγείο χώρας Σάμου. Ήταν μία ξεχωριστή έκπληξη για μας, ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο μας Μαρία από την Σάμο και της ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή δύναμη!

Με την σειρά μας θα θέλαμε να δώσουμε αυτό το βραβείο στο 10 Νηπιαγωγείο Θήβας, στο 6ο Νηπιαγωγείο Θήβας, στο 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου, στο 44ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου, στο 13 ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αχαρνών.

Κάλη σχολική χρονιά

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Αρχή σχολικής χρονιάς, Γενικά | , στις 11-09-2012

Ευχόμαστε στα παιδάκια, στους γονείς και στους συναδέλφους, καλή σχολική χρονιά γεμάτη υγεία, χαρά και όμορφες δημιουργίες! 

Παίζοντας με την πλαστελίνη

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 06-03-2012

Όμορφες δημιουργίες από τα χεράκια των παιδιών, χρησιμοποιώντας ένα από τα αγαπημένα τους υλικά, την πλαστελίνη:

Πρόσκληση

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 09-11-2011

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 5ου Νηπιαγωγείου Θήβας σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, σας προσκαλεί στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων που εγκαινιάστηκε πρόσφατα: «Άγιος Νεκτάριος» για το προσκύνημα στα λείψανά του, την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου ώρα 9:00π.μ.  

Με ευλογία για τα

παιδάκια μας.

Στάμπες και τυπώματα

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 08-11-2011

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις σφραγίδες, τις βούτηξαν σε διάφορα χρώματα και   έκαναν στάμπες σε λευκό χαρτί.

 

 

 

Έπειτα  έκαναν το ίδιο και στον υπολογιστή. Με τo λογισμικό ζωγραφικής “tux paint” έκαναν τις σφραγίδες τις επιλογής τους, έγραψαν το όνομα τους και εκτύπωσαν την δημιουργία τους.  

 

 

 

 

 

«Παιδική Ντουλάπα»

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 28-02-2011

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί η «Παιδική Ντουλάπα».

Έτσι ονομάσαμε την ανταλλαγή ρούχων.

Όσοι γονείς έχουν  παιδικά ρούχα που δεν τα χρειάζονται τα φέρνουν στο νηπιαγωγείο και τα τοποθετούν σε μια συγκεκριμένη γωνιά έτσι ώστε να τα παραλάβουν άλλοι γονείς που το επιθυμούν.

    

Επιτραπέζιο παιχνίδι

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 08-02-2011

Κατασκευάσαμε με τα παιδιά το παρακάτω επιτραπέζιο παιχνίδι και το ονομάσαμε «Αγώνας Δρόμου». Είναι μια παραλλαγή του κλασσικού παιχνιδιού «τα σαλιγκαράκια». Τα παιδιά διασκεδάζουν πολύ παίζοντας αυτό το απλό παιχνίδι τις ελεύθερες ώρες και παράλληλα κάνουν εξάσκηση στα μαθηματικά. Επίσης τους αρέσει πολύ να κρατούν σημειώσεις με τα σκορ τους.   

Οι κανόνες είναι απλοί: Στο παιχνίδι παίζουν από δύο έως τέσσερις παίχτες. Ρίχνει ο καθένας το ζάρι και μετακινεί το πιόνι του ανάλογα με τον αριθμό. Νικητής είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στο τέρμα.

Επίσκεψη του πάτερ.

0

Συγγραφέας: 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | Κατηγορία Γενικά | , στις 14-01-2011

Σήμερα Στο Νηπιαγωγείο μας, μας επισκέφτηκε ο πατήρ Δανιήλ από την ενόρία των Αγίων Θεοδώρων. Συζήτησε με τα παιδιά και τους έδωσε δώρα. Τα παιδιά τον ευχαρίστησαν δίνοντας του τις κατασκευές τους.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων