17 Νοέμβρη 1973

Ένας πίνακας του ζωγράφου Ακριθάκη με προφητικό μήνυμα, μια που τον έφτιαξε 5 χρόνια πριν απ’ τα γεγονότα του Πολυτεχνείου

Αλέξης Ακριθάκης, 1968