ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

s5v0p bW0G Q b 1 2

Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικό έτος 2023-2024

α) ως προ τη θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» το
πρόγραμμα με τίτλο: «Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!» 
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: 10 Οκτωβρίου- 30 Νοεμβρίου

β) ως προ τη θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα, Ευ ζην»- υποθεματική «Υγεία-Πρόληψη» το
πρόγραμμα με τίτλο: « Τον ΚΟΚ αγαπώ Με ασφάλεια κυκλοφορώ»
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος – 7 Φεβρουαρίου

γ)ως προ τη θεματική ενότητα «Δημιουργώ, καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία»
υποθεματική «STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική το πρόγραμμα με τίτλο»:
«Οικολογώντας τον Χώρο μου… με δραστηριότητες STEAM».
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: 10 Φεβρουαρίου –τέλη Μαρτίου 

δ) ως προ τη θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον» -Υποθεματική «Οικολογία -Παγκόσμια
και Τοπική κληρονομιά» το πρόγραμμα με τίτλο: «Ο σχολικός μας κήπος πεδίο μάθησης και
δημιουργίας»
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος